Teslimat ve iade Şartları

Teslimat ve iade Şartları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARIGENEL:


Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.


Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.


Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.


Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.


Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.


Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:


Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:


Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:


Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.CAYMA HAKKI:


ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:


ŞİRKET


ADI/UNVANI: Polen Bilgisayar

ADRES: Çakmak caddesi çukurova işkanı kat 1 no:104 seyhan / Adana

EPOSTA: info@polenbilgisayar.com

TEL: (+90) 322 363 66 95


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:


Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.


Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.


Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 


3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.İADE KOŞULLARI:


SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 


Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:


ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.


Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


Koşulsuz iade edilemeyen ürünler şunlardır; Cep Telefonları, Tüm yazılım ürünleri, DVD / VCD (Yazılım, Oyun, Film), Sarf Malzemeler (Yazıcı Toner-Kartuş-Kağıt, Digital Medyalar vb) , Hafıza Kartları ve Flash Bellekler, Projeksiyon Cihazları, Navigasyon Cihazları, Oyun Konsolları (Playstation, PSP, Wii vb)

Cayma hakkı ve diğer iadelerde ise müşterilerimiz ürünü ancak aşağıdaki koşullarda iade edebilirler; Ürünün tekrar satılabilir durumda olması, Ürünün kurulmamış/kullanılmamış olması, Ürünün kolisinin kargoda hasar görmeyecek şekilde kendilerine gönderildiği gibi kargoya teslim edilmesi, Ürüne ait fatura, irsaliye vs belgelerin ürünle birlikte gönderilmesi.

Kullanıcı Hatası Garanti Dışı Durumlar ; Uygunsuz paketleme, Üründe çatlak ve kırık, Ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp vidalar, Ürün üzerindeki etiketin çıkarılması, Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruk, çizik, Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar, Elektronik parçalarla oynanılması, değiştirilmesi, Yanık ve isli yongalar, Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi, Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi, Seri numarasının değiştirilmesi, okunamayacak şekilde olması, Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek, Ürüne çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları, Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar, Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma, Virüslerden oluşan her türlü problemler, Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar, Cihazlarda yüklü olan yazılımların bir sebeple silinmesi, Ürüne yanlış Bios ve Firmware yüklenmesi .

Ürünler kırık ve kolisinde sıkıntı varsa ürün teslim alınmamalıdır. Tutanak tutularak ürünün kırık olduğundan dolayı alınmadığı bilgisi ile ürün geri çevrilmelidir. Müşterilerinizin hasarlı ürünü aldıklarına dair teslim kağıdını imzalamamaları gerekmektedir. Bu şekilde teslim alınan ürünler için tazmin başlatılamayacağı gibi, tarafımıza ulaşan kırık ürün/ürünler firmamız tarafından da teslim alınmamaktadır.

Ürünün iadesiyle ilgili olarak ilk önce müşteri ilişkilerimizle temasa geçilmelidir. Ürünün iadesi onaylandıktan sonra müşteri temsilcilerimiz ürünü nasıl iade edebileceğiniz konusunda size ayrıntılı bilgi verecektir.

Ürünlerin üretimden kaynaklı değişim ve iadeleri aşağıdaki koşullarda gerçekleşebilir; İade departmanımız tarafından ürünün gerçekten üretim hatası olduğuna dair onay verilmesi, Ürünün tamamı ya da ilgili parçasının değişimi hakkında yeni gönderim yapılabilebilmesi için iade departmanımız tarafından onay verilmesi gerekmektedir.

   


   CryptoCurrency (Bitcoin, Altcoin vb. Mining , Veri Madenciliği, Data Mining) ’de kullanılan GPU, PSU ve Anakart’ların Garanti Koşulları Hakkında,


CryptoCurrency Mining için satın aldığınız Ekran Kartı, Anakart ve PSU gibi bilgisayar iç donanım parçaları, sadece gündelik işler ve eğlence için Bilgisayar Sistemlerinde kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş olup, çok özel ortamlarda ve farklı şartlarda kullanım gerektiren CryptoCurrency ve türevi Mining’e uygun üretilmemişlerdir.


Bu ekran kartı ve psu ‘ların 24 saat aralıksız full performansla ve olması gereken derece değerlerini geçen sıcaklıklarda, uygun olmayan kullanım koşul ve şartlarında çalıştırılması beklenmemelidir. Yurtdışında CryptoCurrency Mining için kullanılan bütün donanımsal parçaların (ekran kartı, psu , anakart vb gibi.) garanti süreleri 90 günle sınırlandırılmıştır.


Ülkemizde 6502 sayılı yasada, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen şartlardan farklı bir ortam veya alanda kullanılan ve/veya Kullanıcı Hatası’ndan kaynaklanan arızaları ‘Garantı Dışı’ saymaktadır ve tamir yükümlülüğünü kullanıcıya vermektedir.


Kullanım Kılavuzlarında ürünlerin ne şekilde kullanılması gerektiği yazmaktadır. Örneğin bir PSU’nun her kanalı üzerinden maksimum ne kadar watt çekeceği bellidir. Eğer bu kanallardan maksimum güç değerinden fazla güç gereksinimin çekilmesi kullanıcı hatasına girmektedir. Örneğin pci Express çıkışı maksimum 3 tane tane olan bir PSU’ya , splitter veya türevi kablo ile 6+ adet ekran kartı bağlamak aşırı güç gereksinimi sebep olacağından hasar vermesi kesindir. Bu gibi durumlar şirketimiz tarafından gerek kendi teknik kontrol bölümümüzün verdiği test raporu, gerekse bağımsız bir kuruluşun verdiği test raporu ve gerekli durumda yurt dışında bulunan üretici firmanın test raporuyla belirlenip ‘Garanti Dışı’ sayılacak ve eğer tamiri mümkünse tamir ücretinin kullanıcı tarafından üstlenilmesi talep edilecektir.


Gerek Kullanım Kılavuzunda gerekse PSU’nun üzerinde yer alan etikette açıkça yazıldığı üzere her kanaldan maksimum kaç watt çekeceği bellidir. PSU’nun her kanaldan sağlayabileceği maksimum güç değerinden fazla güç gereksinimi kullanıcı hatasına girmektedir ve bunun teknik olarak tesbiti de oldukça kolaydır. Örnek vermek gerekirse max.4 PCI Express çıkışı olan bir PSU’ya splitter veya benzeri kablolar yardımıyla 6 ekran kartı bağlamak aşırı güç gereksinimine sebep olacağından PSU’ya hasar vereceği aşikardır.


Aynı şekilde ekran kartlarını da  mod’lamak yani üretici firmanın orijinal yüklemiş olduğu bios sürümünden (firmware) farklı değiştirilmiş/modifiye edilmiş bios güncellemeleri yüklemekte ürünü garanti dışı kapsamına sokmaktadır. Ekran kartları 3d uygulamalarda/oyunlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üzerindeki donanımsal soğutma sistemi 24 saatlik aralıksız tam performansta veya daha yüksek performanslarda (OC.) çalıştırılmak için tasarlanmamış olup belli bir süre sonra fan’larda bozulmasına hasar verilmesine sebep olacaktır. Bu tarz kullanımlar kullanıcı hatasına girmektedir.


Bu gibi durumlar şirketimiz tarafından gerek kendi servisimizin verdiği test raporu, gerekse bağımsız bir kuruluşun verdiği test raporu ve gerekli durumda yurt dışında bulunan üretici firmanın test raporuyla belirlenip ‘Garanti Dışı’ sayılacak ve eğer tamiri mümkünse tamir ücretinin kullanıcı tarafından üstlenilmesi talep edilecektir.


 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.ÖDEME VE TESLİMAT


Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Turkiye Garanti bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.


Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.


Scroll